+48 77 44 151 51
 
 
 
   
 
Udział w projektach

Pracownicy naszego Zakładu Aktywności Zawodowej uczestniczą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) prowadzonych w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej przez naszą Fundację:

2010 -2012  "Bliżej marzeń" - projekt w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zawiera 3 zadania:

  • Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób niepełnosprawnych
  • Organizację 2 plenerów artystycznych: ceramiczny i taneczny dla 70 osób niepełnosprawnych z jednestek pomocy społecznej Opolszczyzny
  • Prowadzenie Galerii Twórczości Osób niepełnosprawnych "Biały Kruk"

2009-2010  "Chcę biec do ludzi" - projekt w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zawierał 4 zadania:

  • Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób niepełnosprawnych
  • Organizację 2 plenerów artystycznych dla 70 osób niepełnosprawnych z jednestek pomocy społecznej Opolszczyzny
  • Staże zawodowe niepełnosprawnych pracowników ZAZ na otwartym rynku pracy
  • Staże zawodowe osób niepełnosprawnych w pracowniach ZAZ