+48 77 44 151 51
 
 
 
   
 

OSIĄGNIĘCIA

Konkurs Lodołamacze  dla pracodawców wrażliwych społecznie organizowany jest od 2006 roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Lodołamacze - Przełamujemy lody obojętności - to hasło, którym organizatorzy zachęcają pracodawców osób niepenosprawnych do wziecia udziału w konkursie.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

Nasza Fundacja - jako pracodawca osób niepełnosprawnych otrzymała statuetki Lodołamacza w latach: 2006, 2007 i 2010

Kapituła etapu Regionalnego przyznała statuetkę Lodołamacza w kategorii Pracodawca Nie Przedsiębiorca
Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Zdaniem Kapituły działalność Fundacji na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Trzy razy byliśmy na uroczystej Wielkiej Gali regionalnych laureatów konkursu Lodołamacza w Warszawie, niestety nie udało nam się zwyciężyć w etapie ogólnopolskim.