+48 77 44 151 51
 
 
 
   
 

MISJA ZAZ

Misją Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do pracy oraz do życia w otwartym środowisku.

Zakład Aktywności Zawodowej jest drugą, po Warsztacie Terapii Zajęciowej jednostką Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Organem prowadzącym nasz ZAZ jest Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Fundacja zapewnia naszemu ZAZ-owi specjalistyczną pomoc medyczną, prowadzi bowiem NZOZ poradnie: neurologiczną, zdrowia psychicznego, rehabilitacyjną i stomatologiczną.