+48 77 44 151 51
 
 
 
   
 

HISTORIA POWSTANIA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ

  •  2004 - 7.04. Rozpoczecie działalności ZAZ. Zatrudniono 35 pracowników niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 5 pracowniach: Informatycznej, krawieckiej, artystycznej, terenów zielonych oraz aaprawy sprzętu i  recyklingu.


  •  2003 - Usykanie statusu i podpisanie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej z dnia 29.10.2003 do wykonania do dnia 29.12.2003 w wysokości: na utworzenie ZAZ: 663 341 zł oraz na działalność 717 722,21 zł.


  •  2002 - Skompletowanie wniosku i rozpoczęcie działań w zakresie pozyskania zgody i środków z PFRON na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.