+48 77 44 151 51
 
 
 
   
 

GALERIA PRAC - PRACOWNIA KRAWIECKA

W Pracowni Krawieckiej zatrudnionych jest siedem osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami oraz instruktor zawodu z długim stażem i z dużym doświadczeniem zawodowym.

pokaż »


GALERIA PRAC - PRACOWNIA POLIGRAFII

Zespół pracowni poligraficznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu składa się z 11 pracowników niepełnosprawnych i dwóch instruktorów  zawodu. Pracownia w ZAZ funkcjonowała jako informatyczno-poligraficzna od samego jego powstania - czyli od 2004 roku. 
Od stycznia 2012r. połaczono Pracownię Informatyczno-Poligraficzną z Pracownią Offsetową w jedną pracownię Poligraficzną.

pokaż »


GALERIA PRAC - PRACOWNIA CERAMICZNA

Działa od października 2009 r. została wyłoniona z Pracowni Artystycznej.

Zatrudnia sześciu pracowników niepełnosprawnych i jednego instruktora.

pokaż »


GALERIA PRAC - PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Pracownia Artystyczna istnieje od 2004 roku.

Zatrudnia dziesięciu pracowników niepełnosprawnych i dwóch instruktorów zawodu.

pokaż »


GALERIA PRAC - PRACOWNIA TERENÓW ZIELONYCH

Pracownia istnieje od początku ZAZ to jest od 04.04.2004.

W pracowni zatrudnionych jest 10 osób niepełnosprawnych (są to mężczyźni) jeden pomocnik instruktora i jeden instruktor.

pokaż »


GALERIA PRAC - PRACOWNIA SITODRUKU

Pracownia nasza oferuje usługi w zakresie sitodruku .

Ta metoda wykonywania nadruków posiada nieograniczone możliwości odnośnie materiałów, na które nanosi się farbę .

Zaletą nadruków jest trwałość , wysoka odporność na ścieranie , światło , warunki atmosferyczne. Tymi cechami sitodruk nadal przewyższa techniki druku cyfrowego.

pokaż »

Strona: 1