+48 77 44 151 51
 
 
 
   
 

 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Pracownia Artystyczna istnieje od 2004 roku.

Zatrudnia dziesięciu pracowników niepełnosprawnych i dwóch instruktorów zawodu.

artystyczna_5.jpg

W pracowni wykonuje się oryginalne i niepowtarzalne przedmioty takie jak:

 • kartki okolicznościowe

 • biżuteria

 • przedmioty z papierowej wykliny

 • prace graficzne

 • malarstwo sztalugowe

 • koronki

artystyczna_2.jpg

Wykorzystywane są następujące techniki plastyczne:

 • kolaż

 • decoupage

 • akwagrafia

 • linoryt

 • malarstwo akrylowe

 • akwarela

 • pastele

 • szkic ołówkiem

Realizujemy zamówienia zarówno na produkty jednostkowe, jak i produkty seryjne.

Część produktów powstaje dzięki pracy całego zespołu co jest uzależnione od indywidualnych umiejętności pracowników.

Powstają także samodzielne prace artystyczne.

artystyczna_1.jpg

W ramach projektu PKOL „Chcę biec do ludzi” pracownicy niepełnosprawni Pracowni Artystycznej odbyli praktyki w Przedszkolu "Bajka" w Opolu, natomiast w ramach projektu "Bliżej marzeń" odbywają praktyki zawodowe w Galerii Twórczości Artystycznej Osób niepełnosprawnych „Biały Kruk”, tym samym wciąż podnoszą swoje kwalifikacje.

artystyczna_4.jpg

Wyposażenie pracowni to:

 • prasa graficzna

 • stanowisko do projektowania graficznego

 • stanowisko do oprawiania prac

 • sztalugi

 • gilotyna

Wyroby naszej Pracowni Artystycznej można nabyć w Galerii „Biały Kruk”, a także na odbywających się corocznie festynach Fundacji.

artystyczna_3.jpg